Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Εκδήλωση με θέμα: Η ποίηση χαϊκού από την Ιαπωνία στην Ελλάδα.